Jdi na obsah Jdi na menu
 


13.10. 2015 Shromáždění SVJ

 POZVÁNKA  

  na mimořádné shromáždění

Společenství vlastníků Ciolkovského 845

Datum  konání:  13.10.   2015   od 19:00  hodin

Místo konání:     Ciolkovského 845/16

                            1.nadzemní podlaží-sušárna

PROGRAM

Zahájení

  1. Návrh nových stanov po úpravě, připomínky
  2. Hlasování o stanovách
  3. 2.listopadu v 18 hod. se schválí stanovy před notářem bez připomínek
  4. Závěr

 Dovětek:

        Vzhledem k důležitosti projednávané problematiky Vás žádám o vlastní účast na shromáždění.

Pokud se shromáždění nemůžete osobně zúčastnit, písemně pověřte jiného člena Společenství, který Vás zastoupí. Pověření odevzdejte při prezentaci.

V úřední hodiny je možnost nahlédnout do návrhu stanov.

  Předseda výboru                    Josef Šrámek

V Praze 24.9.2015


ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ 13.10. 2015

(Soubor ke stažení zde: Zápis ze shromáždění 13 9 2015.pdf)

Body programu:
1. Úvod a seznámení s programem shromáždění
2. Schválení nových stanov
3. Automatické dveře
4. Závěr shromáždění

Úvod a seznámení s programem shromáždění
Shromáždění vlastníci byli zpraveni o bodech programu a bylo spočítáno, že přítomno k hlasování je nadpoloviční většina všech vlastníků, tj. 63,23 %. Shromáždění je usnášeníschopné.

Zástupce obce p .Čepička před hlasováním osvěžil některé body nových stanov.

Shromáždění vlastníků schvaluje:
Jednomyslně nové stanovy.
Automatické dveře mezi výtahy a poštovními schránkami.

Závěr shromáždění
Předseda výboru Josef Šrámek upozorníl a připomenul důležitost dalšího mimořádného shromáždění 2.11.2015 v 18,oo hod. a poděkoval přítomným členům za účast a ukončil shromáždění v 19,3o hod.

Zápis: Šrámek
Předseda : Josef Šrámek
Místopředseda: Karel Schuldensfeld