Jdi na obsah Jdi na menu
 


Původní Dědina

21. 3. 2015

Původní Dědina

 Stavba prvních 30ti družstevních bytových jednotek, t.j. 15 dvojdomků byla zahájena v r. 1947. Slavnostní výkop byl proveden členy představenstva a dozorčí rady dne 30. června v 16 hodin odpoledne. Po slavnostním výkopu byly ihned zahájeny stavební práce.
Jednalo se o výstavbu na "zelené louce" v nejzápadnější části dnes souvisle osídleného katastrálního území Ruzyně v Praze 6 v tehdejší samostatné obci Ruzyně, v politickém okrese Praha-venkov-sever.
Zvolené orgány družstva soustředily úsilí již před založením družstva na katastr obce Ruzyně : "Tyto stavební pozemky mají velmi dobrou polohu terénní, protože jsou v rovinné a mime svažité části katastru, mají výbornou polohu geografickou, protože jsou na západ od Prahy a mají čerstvý západní vítr a vzduch. Nadmořská výška je proti Praze značná a pěkný výhled jest směrem k letohrádku Hvězda a k Šárce. Podle uvedeného výčtu bude bydlení na sídlišti »Na dědině« zdravé a příjemné." Dvojdomky sloužily v převážné většině pilotům a dalšímu leteckému personálu s rodinami.
Zastavovací studie uvažovala o zástavbě území umístěné zhruba mezi dnešními ulicemi Evropská, Drnovská a Šmolíkova.
Nemělo se však jednat jen o výstavbu 300 bytů, ale i výstavbu společných objektů doplňujících funkci bydlení. Byla navrhována tedy výstavba dvojdomků a domů isolovaných a byly navrženy též domy skupinové, činžovní a několikapatrové, byly plánovány i živnostenské provozovny, obchody smíšeným zbožím, holičství, krejčovství, mlékárna atp., byly navrhovány společné objekty kolektivních prádelen a centrálních garáží a počítalo se i s výstavbou dětských hřišť.
Celkově shrnuto, mělo se jednat o komplexní výstavbu moderního bydlení a vybavenosti sídliště. Na tehdejší poválečnou dobu šlo skutečně o pohodlné domy s ústředním topením, koupelnou. Bylo řešeno napojení na vodovod i kanalizaci, na dopravní podnik města Prahy byla podána žádost, aby byla do sídliště prodloužena tramvajová trať, tehdy linka číslo 11.

 

Náhledy fotografií ze složky Výstavba sídliště